Tietoa Hevosten RuokinnastaALLTECH - SPEEDEX
 
Eläinten terveyden ja ravitsemuksen alalla Alltech lukeutuu maailman kymmenen suurimman yrityksen joukkoon. Alltechin toiminnan ydin on löytää luonnonmukaisia ja  tieteellisesti perusteltuja ratkaisuja tämän päivän maatalouden ja elintarviketuotannon haasteisiin. Alltechin pääkonttori sijaitsee Lexingtonissa, Kentuckyssa, Yhdysvalloissa. Yritys toimii kaikkiaan 128 maassa, sillä on 38 tuotantolaitosta eri puolilla maapalloa ja niiden lisäksi kolme omaa biotiedekeskusta.

Alltech on yli kolmekymmentä vuotta  kehittänyt luonnonmukaisia rehukomponentteja eläinten terveyden ja suorituskyvyn edistämiseksi. Alltech pystyy tarjoamaan eläinten omistajille tieteellisesti tutkittuja ratkaisuja jotka toimivat käytännössä. Tunnettuja tuotemerkkejä ovat mm Bioplex®, Bio-Mos®, Sel-Plex®, Yea-Sacc® ja Mycosorb®.
 
Hevosrehu täynnä viimeisintä tutkimustietoa
Hevoset, kuten muutkin kotieläimet, ovat alttiina erilaisille rasituksille, jotka voivat heikentää niiden vastustuskykyä. Siksi on ryhdytty kiinnittämään entistä enemmän huomiota vastustuskyvyn ylläpitämiseen ruokinnallisin keinoin. Näitä keinoja on Alltech kehittänyt jo yli 30 vuoden ajan.
 
Speedex on alusta alkaen käyttänyt Alltechin hevosten ruokintaan soveltuvia rehuteknologioita. Näitä ovat suoliston toimintaan ja rehun hyväksikäyttöön vaikuttavat Bio-Mos® ja Yea-Sacc®, sekä yleiseen ravitsemustilaan vaikuttavat Sel-Plex® ja Bioplex®.
 
Hyvällä ruokinnalla ja ravitsemuksella on suuri vaikutus siihen miten eläin selviytyy sille stressille, jolla se altistuu. Hyvinvoiva hevonen suoriutuu paremmin sekä valmennuksessa että kilpailussa.
 
 
 
 
HEVOSEN SUOLISTON TERVEYS
 
Kun hevosen suolisto on terve, niin ravintoaineet imeytyvät tehokkaasti ja hevonen säilyttää suorituskykynsä. Suoliston bakteerikantaan ja sen terveyteen ja toimivuuteen voidaan vaikuttaa ruokinnalla.
 
Ohutsuolen merkitys hevosen ravinnon sulattamisessa
Ohutsuolessa rehun helposti sulavat ravintoaineet sulatetaan entsyymien avulla eli tapahtuu ravinnon nopea sulatus. Hevosen ohutsuoleen erittyvät entsyymit pilkkovat imeytymiskelpoiseen muotoon ravinnon helposti sulavia osia, kuten sokereita ja tärkkelystä. Suuret kerta-annokset väkirehua voivat ylittää ohutsuolen kapasiteetin, jolloin näitä pääsee paksusuoleen häiritsemään mikrobien toimintaa.
 
Hevosen suoliston nukka terveeksi
Hevosen ohutsuolen sisäpinnalla on suolinukkaa, jonka kautta ravintoaineet imeytyvät. Suolinukan pinta voi vaurioitua haitallisten bakteerien takia, jolloin imeytyminen heikkenee. Hiivasta saadun luonnollisen rehuaineen, Bio-Mos®:in, vaikutus suolistoon on tieteellisesti todistettu. Sen ansiosta haitallisten bakteerien pesiytyminen suolistoon pienenee ja suolistoa suojaavat hyödylliset mikrobit saavat lisää elintilaa. Se auttaa myös hevosen vastustuskykyä toimimaan tehokkaammin, sillä suolisto on hevosen elimistön puolustusjärjestelmän olennainen osa. Kaikki Speedex rehut sisältävät Bio-Mos®:ia.
 
Paksusuolen tehtävä on hidas sulatus
Paksusuolessa ravinnon kuitupitoinen osa sulatetaan mikrobien toimesta eli tapahtuu ravinnon hidas sulatus. Hevonen sulattaa kuidun paksusuolessaan mikrobien avulla. Nämä mikrobit vaativat vakaat olosuhteet toimiakseen tehokkaasti. Äkilliset ruokinnan muutokset, huonolaatuinen ravinto ja liian suuret väkirehuannokset aiheuttavat häiriöitä, jotka ilmenevät ripulina, ähkyinä ja yleisenä huonovointisuutena.
 
 
 
HEVOSEN RAVINTO JA RUOKINTASUOSITUKSET
 
Hevosen ruokintasuositukset koostuvat kolmesta erilaisesta ravinnosta: karkearehusta, väkirehusta ja lisärehusta. Karkearehu muodostaa suurimman osan hevosen ravinnosta ja se onkin hevosen ravinnon perusta. Karkearehu on erittäin tärkeää hevosen ruoansulatuselimistön toiminnalle ja hyvinvoinnille ja se sisältää kaikkia hevosen tarvitsemia ravintoaineita. Rehuanalyysi kertoo ravintoarvon ja mahdollisen täydennystarpeen. Hevosen perusravinto eli karkearehu voi olla heinää, heinäsäilörehua, säilörehua, viherpellettejä ja olkea.
 
Hevosen päivittäinen ravinto (vähimmäismäärä):
1 kg kuiva-ainetta / 100kg hevosen elopainoa
 
Väkirehu muodostaa hevosen ravinnosta toiseksi suurimman osan ja sitä lisätään ruokintaan täydentämään karkearehua, kun energian ja valkuaisaineen määrä on jostain syystä liian alhainen tai hevosen ravinnontarve on muuten kohonnut. Lisärehu on hevosen ravinnossa pienin osa ja sitä lisätään ruokintaan jonkun vain tietyn erikoistarpeen esiintyessä.
 
Speedex tuotteiden annostelusuositukset
Huomioithan hevosesi koon ja käyttötarkoituksen, kun annostelet ravintoa.
 

Speedex Complete kauraton täysrehu:
Kilpahevoset, 3-4 kg/pv (4,6-6,2 litraa/pv)
Kevyessä työssä olevat, 2-3 kg/pv (3,0-4,6 litraa/pv)
Ponit, 1-2 kg/pv (1,5-3,0 litraa/pv)
 

Speedex Grow tasapainoinen täysrehu:
Kilpahevoset, 3-4 kg/pv (4,6-6,2 litraa/pv)
Kevyessä työssä olevat, 2-3 kg/pv (3,0-4,6 litraa/pv)
Ponit, 1-2 kg/pv (1,5-3,0 litraa/pv)


Speedex Easy tasapainoinen täysrehu, jossa matala tärkkelys- ja sokeripitoisuus:
Soveltuu hevosille, joiden ruokinnassa halutaan rajoittaa tärkkelyksen ja sokerin määrää.
Kilpahevoset, 3-4kg/pv (4.5 - 6.0 litraa/pv)
Kevyessä käytössä olevat hevoset, 2-3kg/pv (3.0 - 4.5 litraa/pv)
Ponit, 1-2 kg/pv (1.5 - 3.0 litraa/pv)
 

Speedex Mineral kivennäinen hevoselle:
Kilpahevoset, 200-250 g/pv (3-4 desilitraa/pv)
Harrastehevoset, 150-200 g/pv (2,5-3 desilitraa/pv)
Ponit, 50-100 g/pv (1-1,5 desilitraa/pv)
Nuoret hevoset, 150-200 g/pv (2,5-3 desilitraa/pv)
Siitostammat, 200-300 g/pv (3-5 desilitraa/pv)
 
 
 
Erilaisia Speedex ravintoyhdistelmiä:
 
Täysrehu ilman kauraa:
Speedex Complete + heinä + vesi + nuolukivi
 
Täysrehu kauralla:
Speedex Grow + heinä + vesi + nuolukivi
 
Kaurantäydennys:
50 % kaura + 50 % Speedex Royal + heinä + vesi + nuolukivi
 
Kaura väkirehuna: 
kaura + Speedex Mineral + heinä + vesi + nuolukivi

 
 
 

 
KILPAHEVOSEN RUOKINTA
 
Kilpahevosen ruokinnalla on oikean harjoittelun, hyvän valmentautumisen ja huolellisen valmistautumisen ohella oma osansa suoritusten onnistumiseen. Voittoa ei saavuteta pelkästään oikealla ruokinnalla, mutta voitto voidaan pilata vääränlaisella ruokinnalla.  Kilpahevosen ruokinta ja rehustus kannattaakin tarkistaa kuntoon ennen kilpailukautta.
 
Kilpahevosen paino ja energiansaanti
Kilpahevosen suorituskykyyn vaikuttavat paljon sen paino ja oikeanlainen energiansaanti. Hevosen painon tulee olla kohdallaan, koska liika läski rasittaa luita, niveliä ja jänteitä. Toisaalta taas liian laihalla kilpahevosella ei ole kovassa työssä tarvittavia energiavarastoja. Kilpahevosen energiansaanti onkin syytä säätää sopivaksi.
 
Kilpahevoselle sopivin energianlähde on ruoho sen eri muodoissa (heinä, säilörehu jne.), koska ruoho sopii hevosen ruoansulatusjärjestelmälle parhaiten. Hevosen suoliston terveyden kannalta ruohon vähimmäismääränä pidetään 1 % hevosen elopainosta, joka lasketaan korsirehun kuiva-aineen painosta, ei rehun tuorepainosta.  
 
600-kiloisen kilpahevosen minimitarve laskettuna, kun säilörehun kuiva-ainepitoisuus on 40%:
600 kg * 1 % =  6 kg kuiva-ainetta = Tarvitaan 15 kg säilörehua, että 6 kg kuiva-ainetta tulee täyteen.
 
Kilpahevosen ruokinnassa laatu ratkaisee
Kilpahevonen työskentelee kovasti, joten korsirehun oltava ravitsemuksellisilta arvoiltaan hyvää.  Usein laadukastakin rehua joudutaan vielä täydentämään väkirehulla, jotta hevonen saa tarvittavan määrän energiaa eikä laihdu liikaa.  
 
Hevosten väkirehuja ovat ensisijaisesti erilaiset viljat kuten kaura, ohra tai maissi. Suomessa kaura on ollut hevosten perinteinen viljaväkirehu, koska täällä pystytään viljelemään kauraa. Hevonen pystyy hyvin käyttämään viljojen tärkkelyksen ja muiden hiilihydraattien energiaa, mutta liian suuria annoksia tulee välttää. Suuret määrät tärkkelystä saattavat nimittäin sekoittaa hevosen paksu- ja umpisuolen mikrobitoiminnan.
 
Erään arvion mukaan 40–90 % kilpahevosista kärsii vatsahaavasta, jonka oireita ovat ruokahaluttomuus, vatsakivut syönnin jälkeen ja heikentynyt suorituskyky.  Kilpahevosen vointia voi parantaa perinteisin keinoin, kuten antamalla ruokaa usein, mutta vähän kerrallaan ja tarjoamalla riittävästi korsirehua. Korsirehun tärkeyttä ei voi tarpeeksi korostaa, koska sen saanti vaikuttaa ratkaisevasti sekä hevosen mielen että ruumiin terveyteen.
 
Muista nämä kilpahevosen ruokinnassa:
- Tarjoa ravitsemuksellisesti hyvää rehua.
- Täydennä rehua tarvittaessa väkirehulla.
- Vältä suuria annoksia.
- Seuraa hevosen painoa.
 
Speedex rehut kilpahevoselle
Speedex rehut ovat hyvä vaihtoehto kilpahevosen väkirehuksi, sillä niiden koostumuksessa on otettu erityisesti huomioon hevosen suoliston terveys ja kohtuullinen tärkkelyksen määrä, jolloin energiaa tulee myös kuitupitoisista rehuaineista sekä rasvasta.  
 
Speedex rehuihin on lisätty myös Yea-Sacc®-hiivaa, joka vaikuttaa rehun sulamiseen ja ravintoaineiden saantiin.  Yea-Sacc®:in on osoitettu tehostavan kuidun sulamista ja tasapainottavan paksu- ja umpisuolen mikrobitoimintaa hevosilla.  Se edesauttaa sekä korsirehun että väkirehun hyödyntämistä ja näin voidaan kovaakin työtä tekevien kilpahevosten väkirehumäärät pitää kohtuullisina.
 
 
 
 
KANTAVAN TAMMAN RUOKINTA
 
Kun tamma alkaa kantaa, on kaikilla toiveissa mahdollisimman hyvinvoiva emä ja terve varsa. Kantavan tamman ruokintaan kannattaakin panostaa, koska sillä on vaikutusta sekä emän että tulevan varsan terveyteen. On tärkeää, että tamma pysyy koko tiineysajan hyvässä kunnossa, saa tarvittavan määrän ravintoaineita, eikä pääse lihomaan tai laihtumaan liikaa. Useimmiten kantavan tamman ruokinnassa mennään vikaan siinä, että tammaa yliruokitaan tiineyden alussa ja aliruokitaan imetyskaudella.
 
Tamma tarvitsee tiineysaikana ravinteikasta ruokaa
Tiineysaikana sikiön kehitys on voimakkaimmillaan kolmen viimeisen tiineyskauden aikana, jolloin tamman on saatava riittävästi energiaa, valkuaista ja kivennäisiä. Erityisesti valkuaisen riittävyys kannattaa tarkistaa ja onkin tärkeää, että kantavalle tammalle annettava heinä on ravintoarvoiltaan tarpeeksi rikasta. Tarvittaessa heinän ravinteikkuutta kannattaa täydentää sinimailasjauholla ja soijalla.
 
Kantavan tamman liiallista lihomista on vältettävä tarkoin, koska lihominen saattaa vaikeuttaa varsomista.  Jos tamma taas laihtuu liikaa, voi sen olla vaikea selviytyä imetyskauden rasituksesta ja tulla uudelleen kantavaksi.
 
Speedex rehut soveltuvat kantaville tammoille, koska niiden koostumuksessa on huomioitu hevosen ruoansulatus, suolistoterveys ja rehun hyväksikäyttö. Kaikkein korkeimman valkuaistarpeen aikana voi olla aiheellista lisätä rehuun esimerkiksi soijaa.
 
Muista nämä kantavan tamman ruokinnassa:
- Seuraa tamman lihomista ja/tai laihtumista.
- Pidä huolta riittävästä energian, valkuaisen ja kivennäisten saannista.
- Lisää rehuun tarvittaessa esimerkiksi soijaa korkeimman valkuaistarpeen aikana.
 
Tamman ruokinta imetyskaudella
Tamma tarvitsee imetyskaudella ravintoa lähes yhtä paljon kuin kovassa treenissä oleva hevonen ja myös riittävästä veden saannista on pidettävä huolta. Tamman maidontuotanto nousee korkeimmilleen noin kahden kuukauden kuluttua varsomisesta. Jos maidon tuotantoa yritetään hilllitä vähentämällä ruokintaa, se aiheuttaa lähinnä tamman laihtumisen, sillä elimistö tuottaa tällöin maitoa kudosvarastojen avulla.  
 
Maidon tuotanto vähenee luonnostaan hiljalleen niin, että se vastaa noin 1/3 6 kk -ikäisen varsan ravinnontarpeesta.  Maidon tuotannon vähetessä on myös tamman ruokintaa alennettava samassa suhteessa, jottei se ei pääse lihomaan.
 
 
 
 
VARSAN RUOKINTA

Varsan ruokinnassa on tärkeintä säilyttää tasapainoinen ruokavalio, jota täydennetään tai lisätään ja vähennetään tarpeen mukaan varsan kasvaessa. Tärkeintä on, että varsan kehitys pysyy mahdollisimman tasaisena. Varsan ruokinta alkaa jo emän ruokinnasta, koska emän ruokinnalla on paljon vaikutusta myös syntyvän varsan terveyteen.
 
Varsan ruokinnassa tärkeintä on tasainen kasvu
Kun varsa on syntynyt, se alkaa juomaan maitoa. Maidon saannin lisäksi se alkaa jo varhain uteliaisuuttaan syömään emänsä rehuja. Näin varsa saadaan totutettua aikuiselämänsä rehuihin jo varhaisessa vaiheessa, jolloin vieroitus saadaan myöhemmin sujumaan ongelmitta. Varsan ruokinnassa tärkeintä on pitää sen kasvu ja kehitys tasaisina. Liika lihominen tai heikosta ruokinnasta johtuva hidastunut kehitys aiheuttavat yhtä lailla ongelmia.
 
Emän maidontuotanto vähenee luonnostaan hiljalleen niin, että 6 kk -ikäisen varsan ravinnontarpeesta maitoa tuotetaan enää vain n. ⅓ varsan energiantarpeesta.
 
Muista nämä varsan ruokinnassa:
1. Aloita varsan ruokinta jo emän tiineyden aikana.
2. Huolehdi että varsa pääsee maistamaan emänsä rehuja.
3. Seuraa että varsan kasvu ja kehitys pysyvät tasaisena.
 
Speedex rehut soveltuvat myös varsoille.  Niiden koostumuksessa on erityisesti huomioitu hevosen ruoansulatus, suolistoterveys ja rehun hyväksikäyttö.
 
 

SELEENI JA SINKKI HEVOSELLE
 
Hevonen tarvitsee hyvinvointinsa tueksi myös tärkeitä antioksidantteja ja hivenaineita. Seleeni on antioksidantti, joka suojaa hevosen soluja ja sinkki on yksi hevoselle tärkeistä hivenaineista.
 
Mitä hyötyä seleenistä on hevoselle?
Seleeni on hevoselle tärkeä antioksidantti, koska se muuttaa solujen normaalin toiminnan aikana syntyviä haitallisia yhdisteitä vaarattomaan muotoon. Seleenillä on myös monia muita tärkeitä tehtäviä hevosen elimistössä. Se on välttämätön hevosen kilpirauhasen toiminnalle ja elimistön vastustuskyvylle ja lisäksi seleenillä on vaikutusta hevosen hedelmällisyyteen.
 
Seleeniä hevoselle orgaanisessa muodossa
Seleeniä lisätään rehuihin perinteisesti natriumseleniitin muodossa.  Sel-Plex® tuo rehuun seleeniä orgaanisessa muodossa, eli samassa muodossa kuin sitä esiintyy luonnon kasveissa. Se imeytyy hyvin ja varmistaa hevosen riittävän seleenin saannin, koska sen avulla seleeniä saadaan parhaiten imeytyvässä, varastoituvassa ja hyväksikäytettävässä muodossa. Kaikki Speedex rehut sisältävät Sel-Plex®:iä.
 
Sinkkiä ja muita hivenaineita hevoselle
Pienet ja tärkeät hivenaineet, kuten sinkki, toimivat hevosen aineenvaihdunnassa ikään kuin sytytystulppina. Sinkki, rauta, kupari ja mangaani ovat tärkeiden entsyymien ja hormonien ainesosia, joten ne osallistuvat käytännöllisesti katsoen kaikkiin hevosen elintoimintoihin ja vastustuskyvyn ylläpitoon.
 
Hivenaineita lisätään rehuihin varmistamaan näiden elintärkeiden aineiden riittävyys. Parhaiten hevonen hyötyy hivenaineista, jotka ovat orgaanisessa muodossa. Orgaanisten Bioplex®-hivenaineiden on osoitettu imeytyvän erittäin tehokkaasti. Kaikki Speedex rehut sisältävät Bioplex®:iä.
 
 
 
HEVOSEN VITAMIINIT
 
Vitamiinit ovat välttämättömiä monille hevosen elimistön fysiologisille toiminnoille. Vitamiinit jaetaan rasvaliukoisin ja vesiliukoisiin vitamiineihin. Rasvaliukoiset vitamiinit voivat varastoitua hevosen elimistön rasvakudoksiin jopa 2-3 kuukaudeksi. Vesiliukoisia vitamiineja hevonen ei pysty varastoimaan.
 
Alla on selitettynä tärkeimpien vitamiinien hyödyt ja tehtävät hevosen elimistössä.
 
Rasvaliukoiset vitamiinit hevoselle
Rasvaliukoisia vitamiineja ovat A-vitamiini, D-vitamiini ja E-vitamiini.
 
A-vitamiini eli retinoli, on tärkeä hevosen elimistön limakalvoille. A-vitamiini on myös tarpeellinen hevosen ihon kunnolle ja näkökyvylle.
 
D-vitamiini eli kolekalsiferoli, säätelee kalsiumin ja fosforin tasapainoa hevosen luissa.
 
E-vitamiini eli tokoferoli, on hevosen elimistölle tärkeä antioksidantti. Antioksidantit suojaavat soluja hapettumiselta. E-vitamiini on tärkeä hevosen lihasten toiminnalle, hemoglobiinin muodostumiselle ja hevosen vastustuskyvyn ylläpitämiselle
 
 
Vesiliukoiset vitamiinit hevoselle
Vesiliukoisia vitamiineja ovat kaikki B-ryhmän vitamiinit ja C-vitamiini
 
B1-vitamiinia eli tiamiinia, tarvitaan energia-aineenvaihdunnassa ja se vaikuttaa myös hevosen lihasten ja hermoston toimintaan.
 
B2-vitamiinia eli riboflaviinia, tarvitaan myös hevosen energia-aineenvaihdunnassa ja hermoston toiminnassa.
 
B6-vitamiinia eli pyridoksiinia, tarvitaan hevosen valkuais- ja rasva-aineenvaihdunnassa.
 
B12-vitamiini eli kobalamiini, on tärkeä punasolujen valmistukselle ja uusiutumiselle.
 
C-vitamiinia eli askorbiinihappoa, tarvitaan mm. raudan hyväksikäyttöön, muiden vitamiinien imeytymiseen sekä yleiskunnon ylläpitoon.
 
Biotiini eli usein kutsuttu H-vitamiiniksi tai B7-vitamiiniksi, on tärkeää ennen kaikkea kavioiden hyvinvoinnille.
 
Foolihappo eli B9-vitamiinia, tarvitaan myös punasolujen muodostumiseen sekä energian tuotantoon.
 
Koliini on yhdiste, joka on välttämätöntä hevosen rasva-aineenvaihdunnalle ja rasvaliukoisten vitamiinien hyväksikäytölle.
 
 
 
 
MSM HEVOSELLE
 
Mitä hyötyä MSM:stä on hevoselle?
Valmennus ja ikääntyminen kuluttavat hevosen luustoa ja niveliä. Hevosen nivelten terveyden ja toiminnan ylläpitoon sen on saatava ravintoaineita, joita tarvitaan ylläpitämään nivelrustoa ja nivelnestettä.
 
Metyylisulfonyylimetaani eli MSM auttaa omalta osaltaan varmistamaan hevosen niveliä, tarvittaessa helpottamaan tulehduksen oireita ja vähentämään lihasjäykkyyttä.
 
MSM:ää sisältävä nivelvalmiste
FlexAbility on hevosen nivelvalmiste, joka sisältää MSM:ää ja muita tärkeitä aineita, jotka auttavat ylläpitämään normaalia liikkuvuutta ja niveltoimintoja etenkin kovassa valmennuksessa olevilla hevosilla sekä vanhoilla hevosilla. Valmiste sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän tieteellisesti dokumentoituja raaka-aineita kuten glukosamiini, alhaisen molekyylipainon omaava kondroitiinisulfaatti, MSM, Omega-3 rasvahapot EPA & DHA ja C-vitamiini.
 
FlexAbility on markkinoiden ainoa nivelvalmiste jonka vaikutus on todistettu kahdessa tieteellisessä tutkimuksessa. Korkeat pitoisuudet vaikuttavia aineita takaavat FlexAbilityn tehon. Kliinisissä tutkimuksissa nähtiin 14 päivän sisällä positiivisia tuloksia 60-70 % hevosilla, jotka olivat olleet jäykkiä.
 
FlexAbility sopii:
- Valmennuksessa oleville hevosille ja poneille.
- Hevosille, joilla on nivelvaurioita tai nivelongelmia.
- Nuorille hevosille niveliä suojamaan ja vähentämään nivelvaurioriskiä
- Vanhoille hevosille jäykkyyteen ja nivelongelmiin.
 
 
 
 
 
ELEKTROLYYTIT HEVOSELLE
 
Miksi elektrolyytti on hevoselle tärkeää?
Hevoset menettävät nopeasti päivittäisessä työssään hermo- ja lihastoiminnalle tärkeitä elektrolyyttejä, joten menetetyt elektrolyytit on tärkeää korvata ruokinnassa työskentelyn jälkeen. Riittämätön elektrolyyttien saanti on usein syynä esimerkiksi kilpahevosten alisuorituksiin.
 
Usein hevonen ei saa tärkeitä elektrolyyttejä perusrehustaan, joten lisää elektrolyyttejä ruokavalioon tarpeen mukaan. Viikkoja tai kuukausia kestävä riittämätön elektrolyyttien saanti voi johtaa heikentyneeseen suorituskykyyn tai aiheuttaa vakavia ongelmia ruoansulatukselle sekä lihasten toiminnalle. Tavalliset elektrolyytit ja erityisesti natrium, kalium sekä kloridi voivat myös ärsyttää vatsaa ja aiheuttaa tai pahentaa vatsan haavaumia.
 
Joskus elektrolyyttituotteet myös maistuvat pahalta ja ne on vaikea sekoittaa rehuun, jolloin ne jäävät helposti ruokakaukalon reunoihin. Tuloksena on lähinnä rahan haaskausta ja se, ettei hevonen saa tarvitsemiaan elektrolyyttejä.
 
Elektrolyyttituotteen hyödyt hevoselle:
- Menetettyjen elektrolyyttien korvaaminen
- Parempi suorituskyky
- Hyvä vaikutus hermo- ja lihastoimintoihin
- Normaalin nestetasapainon ja ruuansulatuksen ylläpito
- Normaalin munuaisten, keuhkojen ja sydämen toiminnan ylläpito
 
Complete Electrolytes on maukas elektrolyytti hevoselle
Complete Electrolytes on vatsaystävällinen ja oikealla tavalla tasapainotettu elektrolyyttituote, joka korvaa elektrolyyttejä samassa suhteessa kun niitä rasituksessa menetetään. Sen sisältämät elektrolyytit, kuten natrium, kloridi, kalium, kalsium ja magnesium ovat tärkeitä ravintoaineita, joita tarvitaan hermo-ja lihastoimintoihin. Ne ylläpitävät myös normaalia nestetasapainoa ja ruuansulatusta sekä munuaisten, keuhkojen ja sydämen toimintaa.
 
Jos elektrolyyttituote ei maistu hevoselle, se rajoittaa usein rehun ja lisärehujen syöntiä. Lisäksi joidenkin elektrolyyttituotteiden on osoitettu ärsyttävän mahaa ja suolistoa niin, että ne voivat aiheuttaa vatsahaavan. Complete Eletrolytesiin on lisätty piparmintun makua ja siinä käytetyn MicroBead™ -teknologian ansiosta mahalaukun ärsytys vähenee, koska jokainen rae hajoaa vasta ohutsuolessa, jossa elektrolyytit imeytyvät parhaiten.


 


Tämän tuoteryhmän tuotteet ovat tällä hetkellä valitettavasti päässeet loppumaan.